Interne recurrente werkzaamheden

 1. Voeren van de boekhouding (verwerking van de aankoop–, verkoopfacturen, bankafschriften en diverse documenten op digitale wijze via ons klantenportaal)
 2. Verwerking van de BTW en/of intracommunautaire aangifte en jaarlijkse klantenlisting
 3. Afsluitwerkzaamheden / tussentijdse situatie
 4. Opstellen van de ontwerpjaarrekening – versie Nationale Bank België
 5. Opstellen van de wettelijke ontwerpverslagen: (bijzondere) jaarverslag(en), notulen algemene vergadering, aanwezigheidslijst algemene vergadering
 6. Aangifte in de vennootschapsbelasting
 7. Aangifte in de personenbelasting
 8. Bespreking jaarlijkse cijfers / tussentijdse adviesverlening (afhankelijk van noden en in afspraak met de cliënt)

Externe recurrente werkzaamheden

 1. Afsluitwerkzaamheden / tussentijdse situatie
 2. Opstellen van de ontwerpjaarrekening – versie Nationale Bank België
 3. Opstellen van de wettelijke ontwerpverslagen: (bijzondere) jaarverslag(en), notulen algemene vergadering, aanwezigheidslijst algemene vergadering
 4. Aangifte in de vennootschapsbelasting
 5. Aangifte in de personenbelasting
 6. Bespreking jaarlijkse cijfers / tussentijdse adviesverlening (afhankelijk van noden en in afspraak met de cliënt)

Startersadvies

Wettelijke inschrijvingen, administratieve formaliteiten inzake opstart nieuwe vennootschap, opstellen ontwerp financieel plan conform de nieuwe vennootschapswetgeving.

Bedrijfsadvies en dienstverlening

Op maat advies en begeleiding bestaande klanten (vb. UBO register, aandelenregister E-Stox, kredietaanvraag, aanvragen corona, overname bedrijf, verkoop bedrijf, afstemming fiscaliteit privé en bedrijf, enz.)

TARIEVEN / ERELONEN

Adfibo Accountants tracht steeds op voorhand concrete en duidelijke afspraken te maken. Afhankelijk van de aard van de opdracht wordt er per voorkeur een vast (forfaitair) bedrag afgesproken voor de te leveren prestaties, of wordt er gekozen voor een uurtarief.

Het kantoor houdt stipte timesheets bij van alle geleverde prestaties en per medewerker, welke als basis dienen van de aanrekening aan de cliënt.

Door op voorhand duidelijke afspraken te maken, is het onze ervaring dat de cliënt niet voor verrassingen komt te staan. Hiervoor gebruiken we vervolgens een opdrachtbrief waarbij de taken en tarieven schriftelijk worden vastgelegd.

Bij onze dienstverlening zijn ten slotte onze algemene kantoorvoorwaarden van toepassing. U vindt deze op de pagina algemene voorwaarden